Adjunteu el document XML que vulgueu validar


Adjunteu el document DTD que vulgeu utilitzar